افزوده شده هر ۵ دقیقه یک نفر به جمعیت بیکاران کشور

منبع خبر: انقلاب اسلامی

اخبار مرتبط: ربیعی: هر 5 دقیقه یک نفر به جمعیت بیکار کشور افزوده می شود