سرخط
دولت لبنان طرحی را برای حل بحران زباله‌های انباشت‌شده از مدت‌ها پیش در شهر بیروت و منطقه جبل تصویب کرد.