ایران هیچگونه غفلتی در افشای اطلاعات طبقه بندی شده توسط آژانس را نمی پذیرد/نقشه راه یک توافق دو سویه است

نماینده دائم ایران در آژانس گفت: ایران هیچگونه غفلتی در افشای اطلاعات طبقه بندی شده را نخواهد پذیرفت و درخواست تعدادی از اعضای شورای حکام برای دریافت چنین اطلاعاتی با رویه استاندارد آژانس مغایرت دارد.

منبع خبر: خبرگزاری فارس

اخبار مرتبط: نجفی: ایران هیچگونه غفلتی در افشای اطلاعات طبقه بندی شده توسط آژانس را نمی پذیرد