هشدار ایران به آژانس درباره افشای اطلاعات

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: نجفی: ایران هیچگونه غفلتی در افشای اطلاعات طبقه بندی شده توسط آژانس را نمی پذیرد