سرخط
سازمان هواشناسی اعلام کرد: نفوذ تدریجی سامانه پرفشار در سواحل شمالی زمینه را برای افزایش ناپایداری همرفتی و رشد ابرهای جوششی در سواحل خزر و دامنه های البرز و بارش شدید با صاعقه را همراه خواهد داشت.