شهریار درکنار تنها شاگردش

استاد سید محمدحسین شهریاردرکنار اصغرفردی تنها شاگردش

منبع خبر: جهان نیوز

اخبار مرتبط: عکس: شهریار درکنار یگانه شاگردش