افزایش ارزش سهام فولکس واگن یک روز پس از استعفای مدیر آن

منبع خبر: یورو نیوز

اخبار مرتبط: تکاپوی فولکس واگن برای جبران اعتبار از دست رفته