پوست و برگ این میوه ها را از دست ندهید

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: آرزو می کنیم که از این پس مردم ایران شاهد رخدادهایی از این دست که تاکنون بارها در زندانهای ج.ا پیش آمده است و ما مسئولان مربوطه ی ج.ا را مسئول آنها می دانیم نباشند