تصویری از جمعیت حاجیان قبل از حادثه منا

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: حادثه جدیدبرای حاجیان درسرزمین منا+تصاویر