کشته‌های ایرانی حادثه منا به ۱۲۵ نفر رسید

فارس: اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت لحظاتی قبل از افزایش تعداد کشته‌های حادثه منا خبر داد.

وی افزود: تا این لحظه تعداد کشته‌های ایرانی این حادثه به 125 نفر رسیده است.

اوحدی تصریح کرد: تعداد کل کشته‌ها تا کنون به 1300 نفر رسیده است.

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: به نظر می‌رسد تعداد کل کشته‌ها به بیش از 1500 نفر خواهد رسید.

وی تصریح کرد: اجساد قربانیان به 4 سردخانه بزرگ در مکه و جده و منا انتقال پیدا کرده است.

منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: کشته‌های ایرانی حادثه منا به ۱۲۲ نفر رسید