سرخط
مقام‌های امنیتی افغانستان گفته‌اند که عملیات نظامی برای بیرون راندن گروه طالبان از شهر شمالی قندوز آغاز شده است. وزارت دفاع و برخی شاهدان عینی از غارت گسترده دفاتر دولتی و دارایی‌های شخصی مردم توسط نفرات طالبان خبر داده‌اند.