سرخط
مهر:  «سید سرور حسینی»، سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت قندوز به رسانه ها گفت نیروهای کمکی از کابل و مزار شریف به قندوز رسیده اند و عملیات های هوایی و زمینی علیه مواضع طالبان آغاز شده است.