تفاوت آماری چند صد نفری زائران مفقودی حادثه منا از زبان مسئولان/ چرا روز به روز به تعداد مفقودین اضافه می شود؟

تفاوت آماری چند صد نفری زائران مفقودی حادثه منا از زبان مسئولان/ چرا روز به روز به تعداد مفقودین اضافه می شود؟
فردا

منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: چرا روز به روز به تعداد مفقودین اضافه می شود؟