تعلیق ۹۰ روزه سپ بلاتر و میشل پلاتینی

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: کمیته انضباطی فیفا بلاتر و پلاتینی را ۹۰ روز تعلیق کرد