فیلم | طلسم ۱۴ ساله ایران مقابل عمان نشکست | عمان ۱-۱ ایران

منبع خبر: پارس فوتبال

اخبار مرتبط: تداوم طلسم چهارده ساله: عمان ۱ ایران ۱