تکذیب یک شایعه: میرحسین موسوی در سلامت و در زندان خانگی است

منبع خبر: ندای سبز آزادی

اخبار مرتبط: دختران موسوی و رهنورد: میرحسین موسوی سلامت و در زندان خانگی است