سرخط
البته شانس استقلال و نتایج ضعیف رقبای این تیم موجب شد این تیم همچنان صدرنشین بماند . تیم سپاهان جدی ترین رقیب این تیم در چهار هفته تنها 3 امتیاز کسب کرد ! در هفته ششم این تیم مقابل تراکتور متوقف شد و هفته هفتم به صبا باخت و در هفته های هشتم و نهم مقابل پدیده و ملوان متوقف شد تا روند ناکامی این تیم در هفته های اخیر ادامه داشته باشد .