گفت وگوی رحمان و مدودف در باره مرگ نوزاد تاجیک

رئیس جمهوری تاجیکستان از نخست وزیر روسیه خواسته است که مرگ مرموز یک نوزاد تاجیک در شهر سن پیترزبورگ به طور منصفانه تحقیق شود و عاملان احتمالی این حادثه به مجازات برسند.

منبع خبر: بی بی سی فارسی

اخبار مرتبط: گفت وگوی رحمان و مدودف در باره مرگ نوزاد تاجیک