انتخاب محققق ایرانی به عنوان یکی از دانشمندان برجسته علوم زمین در سال ۲۰۱۶

اتحادیه اروپایی علوم زمین، کاوه مدنی، محقق ایرانی را به عنوان یکی از دانشمندان جوان برجسته علوم زمین در سال ۲۰۱۶ انتخاب کرده است.

منبع خبر: بی بی سی فارسی

اخبار مرتبط: یک ایرانی، برنده جایزه دانشمند جوان برجسته در علوم زمین