سرخط
اتحادیه علوم زمین اروپا، دلیل اعطای این جایزه را «سهم اساسی کاوه مدنی در تلفیق نظریه‌بازی‌ها و روش‌های متفاوت تحلیل تصمیم‌گیری در سامانه‌های مرسوم مدیریت منابع آب» عنوان کرد.