سرخط
بازداشت احسان مازندرانی، مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان بازداشت شد. به گزارش کلمه، احسان مازندرانی خبرنگار سابق پارلمانی و مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان بازداشت شد. این دومین بازداشت امروز در جامعه ی روزنامه نگاران است. پیش از آن نیز عیسی سحرخیز در منزل خود توسط نیروهای سپاه بازداشت شده بود. احسان مازندرانی سال ۹۱ در روزنامه اعتماد توسط وزارت اطلاعات بازداشت و پس از سه هفته نگهداری در بند ۲۰۹ زندان اوین با قرار وثیقه آزاد شده بود. هنوز از دلیل بازداشت و محل بازداشت این روزنامه نگار اطلاعی در دست نیست.