۲۷ شعبه بانکی برای هر ۱۰۰ هزار نفر/ قم، تهران و البرز در صدر

۲۷ شعبه بانکی برای هر ۱۰۰ هزار نفر/ قم، تهران و البرز در صدر
خدمت
به گزارش خدمت به نقل از مهر؛ معاونت نظارتی بانک مرکزی «گزارش نحوه پراکندگي شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در سطح کشور» را منتشر کرد. بر اساس این گزارش از جمله موضوعات مهم و قابل تأمل در نظام بانکي کشور، نحوه پراکندگي شعب بانک‌ها در سطح کشور است.

بر اساس اين بررسي مي‌توان نشان داد که هر استان با توجه به ميزان جمعيت و نيز ظرفيت توليد و شرايط اقتصادي و تجاري آن، چه نسبتي از تعداد شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غير بانکي را در اختيار دارد.

سؤالي که بعضاً ميان صاحب‌نظران مطرح بوده، ميزان انطباق تعداد شعب بانک‌ها با نياز واقعي بخش پولي و مالي اقتصاد مي‌باشد.

برخي، تعداد زياد شعب بانکي را يکي از معضلات اقتصاد کشور برشمرده و معتقدند لازم است بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غير بانکي براي افزايش تعداد شعب خود، با محدوديت‌هايي مواجه باشند. از طرف ديگر، برخي ديگر نيز ايجاد محدوديت براي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غير بانکي جهت گسترش تعداد شعب خود را غير قابل توجيه و مخالف با محيط مساعد کسب و کار مي‌دانند و معتقدند اين خود بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غير بانکي هستند که بايد بر اساس ميزان سرمايه، سودآوري، سياست‌ها و برنامه‌هاي بازاريابي خود نسبت به تعيين تعداد شعب تصميم‌گيري نمايند.

در این گزارش آمده است: در سال ۹۳ حدود ۸۹.۲ درصد از تامین مالی اقتصاد کشور توسط نظام بانکی انجام شده است. بر اساس آمارهای صندوق بین المللی پول در کشورمان به ازای هر یکصد نفر، تعداد ۲۷.۴ شعبه بانکی وجود دارد که در مقایسه با دیگر کشورها از وضعیت تعادلی برخوردار است.

در بین کشورهای منطقه، کشورمان به ازای هر یک صد هزار نفر جمعیت دارای تعداد بیشتری از شعب بانکی است. بر اساس آمار اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان شهریورماه ۹۴ تعداد کل شعب دارای مجوز بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ۲۱.۶۵۶ شعبه می باشد. بانک ملی ۳.۱۹۲ شعبه، صادرات ایران ۲.۸۷۶ شعبه، کشاورزی ۱.۹۰۶ شعبه دارای بیشترین شعبه و بانک‌های خاورمیانه، بانک تجاری ایران و اروپا و بانک ایران و ونزوئلا دارای کم‌ترین شعب در سطح کشور هستند.

براساس تعداد شعب، بیش‌ترین تمرکز تعداد شعب مربوط به استان‌های قم، تهران و البرز و کمترین تمرکز شعب مربوط به مرکز استان‌های بوشهر، سمنان و مازندران می‌باشد. آمارهای مذکور نشان می‌دهد که در سطح کشور، به‌طور متوسط هر استان ۳.۲۳ درصد جمعیت کشور را در اختیار دارد و ۳.۲۲ درصد از شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در هر استان قرار دارد که این موضوع نشان می‌دهد که در سطح استان‌های مختلف، پراکندگی شعب، متعادل‌تر از پراکندگی شعب در مرکز هر استان است.

منبع خبر: خدمت

اخبار مرتبط: به ازای هر ۱۰۰ نفر ۲۷ شعبه بانکی در کشور وجود دارد