سرخط
علی رغم نمایش درخشان لیورپول در ورزشگاه اتحاد، سرمربی این تیم معتقد است که هنوز راه زیادی برای پیش روی باقی مانده است.