ورود زنان پلیس به پیست های اسکی تهران

تعدادی از ماموران پلیس زن نیز با اخذ آموزش‌های اسکی، در قالب پلیس در پیست اسکی مستقرند تا با مصادیق ناهنجاری‌ها نظیر کشف حجاب، بدپوششی، مزاحمت نوامیس، آلودگی صوتی ... برخورد کنند.

منبع خبر: تابناک

اخبار مرتبط: ورود زنان پلیس به پیست های اسکی تهران