سرخط
سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی از دولت مجارستان خواسته‌اند تا به سیاست‌های ترویج نفرت از پناهجویان پایان دهد. پیام‌های ضد مهاجران به طور مرتب از رادیو و تلویزیون‌های مجارستان در حال پخش است.