«دولت مجارستان به سیاست ترویج نفرت از پناهجویان پایان دهد»

سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی از دولت مجارستان خواسته‌اند تا به سیاست‌های ترویج نفرت از پناهجویان پایان دهد. این نهادها از تبلیغات دولت مجارستان در ارتباط دادن مهاجرت با تروریسم انتقاد کرده‌اند. پیام‌های ضد مهاجران به […]

منبع خبر: رادیو کوچه

اخبار مرتبط: «دولت مجارستان به سیاست ترویج نفرت از پناهجویان پایان دهد»