قطار باری مورد حمله قرار گرفته در ترکیه٬ ایرانی نبود

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: انفجار بمب در مسیر قطار باری ایران به ترکیه