قطار باری مورد حمله قرار گرفته٬ ایرانی نبود

قطار و بار مورد حمله قرار گرفته شده در ترکیه متعلق به ایران نبوده است.

منبع خبر: تابناک

اخبار مرتبط: انفجار بمب در مسیر قطار باری ایران به ترکیه