داعش ۳ روز عزای عمومی اعلام کرد

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: خلیفه داعش ۳ روز عزای عمومی اعلام کرد