کومور روابط اش با ایران را قطع کرد

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: کومور روابط اش با ایران را قطع کرد