«مجمع الجزایر کومور رابطه خود را با ایران قطع کرد»

مجمع الجزایر کومور (قمر) رابطه دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرده است. کومور از اعضای اتحادیه عرب است و روابط اقتصادی نزدیکی با عربستان سعودی دارد. به گزارش رادیو فرانسه وزارت خارجه کومور در […]

منبع خبر: رادیو کوچه

اخبار مرتبط: کومور روابط اش با ایران را قطع کرد