مجمع الجزایر کومور رابطه خود را با ایران قطع کرد

مجمع الجزایر کومور (قمر) رابطه دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرده است. کومور که از اعضای اتحادیه عرب است و روابط اقتصادی نزدیکی با عربستان سعودی دارد، حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان را محکوم و ایران را به دخالت در امور آن کشور متهم کرده است.

منبع خبر: بی بی سی فارسی

اخبار مرتبط: کومور روابط اش با ایران را قطع کرد