سرخط
اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی ایران امروز پنج شنبه ۸ بهمن ماه اعلام کرد که در راستای طرح کاهش جمعیت زندانیان، حبس الکترونیکی و حبس در منزل به زودی اجرا خواهد شد.