سرخط
رییس سازمان زندان‌های ایران گفت: حبس الکترونیکی و حبس در منزل از جمله طرح هایی است که اقدامات مطالعاتی و هم‌چنین اجرای آزمایشی آن انجام و به زودی اجرا می شود. «اصغر جهانگیر» با اشاره […]