«حبس در منزل و حبس الکترونیکی به زودی در ایران اجرا می شود»

رییس سازمان زندان‌های ایران گفت: حبس الکترونیکی و حبس در منزل از جمله طرح هایی است که اقدامات مطالعاتی و هم‌چنین اجرای آزمایشی آن انجام و به زودی اجرا می شود. «اصغر جهانگیر» با اشاره […]

منبع خبر: رادیو کوچه

اخبار مرتبط: «حبس در منزل و حبس الکترونیکی به زودی در ایران اجرا می شود»