سرخط
اعضای کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران تصمیم گرفتند که نرخ کرایه تاکسی ۱۵ درصد و نرخ بلیط اتوبوس و مترو ۱۲ درصد افزایش یابد.