مهدی شمس به اعدام محکوم شد +عکس

مهدی شمس به اعدام محکوم شد +عکس
فردا
خبرگزاری میزان: مهدی شمس که نامش به عنوان متهم ردیف دوم در پرونده فساد نفتی مطرح است، خود را  استاد دانشگاه لندن، دکترای اقتصاد، متأهل دارای دو فرزند، دارای تابعیت مضاعف ایرانی انگلیسی و ساکن انگلیس معرفی کرده است.منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: مهدی شمس به اعدام محکوم شد +عکس