سرخط
پنجمین نشست فوق العاده سران سازمان همکاری های اسلامی با موضوع فلسطین و قدس شریف ساعت 8:30 صبح دوشنبه در جاکارتا پایتخت اندونزی برگزار می شود.