علت احضار فاطمه هاشمی به دادسرا مشخص شد

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: علت احضار فاطمه هاشمی به دادسرا از زبان علیزاده طباطبایی