افزایش اعتبارات پرداخت حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح در بودجه سال ۹۵

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط: مصوبه مجلس در مورد بیمه عمر بازنشستگان و وظیفه بگیران نیروهای مسلح