'کتاب عیدی بدهیم'؛ ۵۳ هزار نسخه فروش در یک هفته

مهمترین مزیت این طرح تمرکز یارانه بر آخرین حلقه نشر است که همانا خریداران کتابند. به خصوص که این مشتریان کتاب‌ها را با انتخاب خود خریداری می‌کنند و نه به سفارش و دستور این و آن سازمان.

منبع خبر: بی بی سی فارسی

اخبار مرتبط: 'کتاب عیدی بدهیم'؛ ۵۳ هزار نسخه فروش در یک هفته