تصاویر: سومین شب عزاداری فاطمیه ۱۴۳۷ در بیت رهبری

تصاویر: سومین شب عزاداری فاطمیه ۱۴۳۷ در بیت رهبری
فردا

منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: سومین شب عزاداری فاطمیه در بیت رهبری برگزار شد