سرخط
تصاویر: سومین شب عزاداری فاطمیه ۱۴۳۷ در بیت رهبری