حضرت زهرا (س) نه وسیله بهشت، که خود بهشت بود/ کوثر یعنی خود بهشت

حضرت زهرا (س) نه وسیله بهشت، که خود بهشت بود/ کوثر یعنی خود بهشت
فردا


منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: بهترین مردم از نظر حضرت زهرا(س) چه کسی است؟