ماجرای توطئه نافرجام حاج قاسم در مشهد چه بود؟

حاج قاسم سلیمانی (در عملیات طریق القدس)؛مجروح شده بود. برای درمان او را به مشهد فرستاده بودند. چون شکمش ترکش خورده بود از زیر قفسه سینه‌اش تا روی مثانه‌اش را باز کرده بودند و وضع بدی داشت.

منبع خبر: جهان نیوز

اخبار مرتبط: ماجرای توطئه نافرجام علیه حاج قاسم در مشهد چه بود؟