۳ حکم جلب برای مدیران سراهای محله

نایب رئیس شورای شهر تهران از صدور سه حکم جلب برای مدیران سراهای محله خبر داد.

منبع خبر: تابناک

اخبار مرتبط: حکم جلب برای مدیران سراهای محله