۳ حکم جلب برای مدیران سراهای محله/ موج استعفای شورایاران

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: حکم جلب برای مدیران سراهای محله