رتبه‌ اعتبار پاسپورت کشورها/ ایران نودوهشتم

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: پاسپورت ایران یکی از بی اعتبارترین پاسپورت های جهان