عرضه مستقیم میوه در ۳۶۰۰ جایگاه در سطح کشور (۱۷ دقیقه پیش)

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: عرضه میوه در ۳۶۰۰ جایگاه در سطح کشور