سوریان در دور اول باخت و به سهمیه المپیک نرسید

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: ناکامی سوریان از کسب سهمیه المپیک