حضور کریم انصاری فرد و علیرضا جهانبخش در جلسه آنالیز هند

منبع خبر: پارس فوتبال

اخبار مرتبط: آنالیز هند و تمرین در سالن، برنامه ملی پوشان/ انصاری فرد و جهانبخش اضافه شدند