سرخط
رییس جمهور فردا در نخستین سفر خارجی خود در سال جدید به پاکستان سفر می کند.